Als een rode lap op een stier. De videoreactie van hoteldirecteur Erik-Jan Ginjaar op de persconferentie van het demissionaire kabinet op LinkedIn oogst misnoegen en zelfs haat. Het tekent de polarisering rond de coronamaatregelen. Vanochtend is de video met reacties offline gehaald. De hotelier trekt zich terug uit het debat. Hans Steenbergen wordt misselijk van de reacties.

Je kunt het met hem eens of oneens zijn. Je kunt houden van zijn stijl van presenteren of het ‘over the top’ vinden. Erik-Jan Ginjaar is een uitgesproken hoteldirecteur die met een positieve bril naar het kabinetsbeleid kijkt. Na elke persconferentie post hij op LinkedIn een video met zijn reactie op de maatregelen die worden afgekondigd. De rode draad in zijn boodschappen is: het heeft geen zin om te klagen, laten we er samen het beste van maken. Tot voor kort oogstte hij vooral lof.

De reacties die hij krijgt op zijn laatste videopost op LinkedIn naar aanleiding van de recente persconferentie van het kabinet zijn zuur, beledigend en haatdragend. Termen als collaboratie vallen, er wordt opgeroepen om de hotelgroep te boycotten, reacties met analyses van de huichelarij van zijn lichaamstaal in de video: alle remmen gaan los op het sociale zakelijke netwerk. Met gestrekt been wordt de hotelier gefileerd door tegenstanders van het coronabeleid.

VERKLARING

De publieke schoffering is aanleiding voor de hotelier om deze ochtend met een openbare verklaring te komen. Hij heeft besloten zich niet langer in het publieke debat te mengen. De post met alle negatieve reacties is offline gehaald.

“Zoals wij dat de afgelopen twee jaar hebben gedaan, steunen wij als Postillion Hotels het door de overheid geformuleerde coronabeleid. Wij zijn er nog steeds zeer van overtuigd dat wij alleen door samenwerking deze pandemie de baas kunnen zijn. In diezelfde twee jaar hebben wij met hart en ziel keihard gewerkt om onze opdrachtgevers en gasten – waar en wanneer dat mogelijk was – te blijven bedienen op de meest veilige manier. Vanuit een rotsvaste overtuiging dat doen waar je goed in bent en niet bij de pakken neer gaan zitten de enige weg voorwaarts is. Toch kan en kon onze steun voor overheidsmaatregelen en de constructieve benadering die wij hebben gekozen ook op veel kritiek rekenen. Dat hoort er nu eenmaal bij. Helaas hebben wij vandaag wederom vastgesteld dat de toon van deze kritiek – met name op social media – steeds grimmiger en agressiever wordt. Het is een toon waarin wij ons niet herkennen en willen herkennen.”

DEPLORABEL

De positieve hotelier is de mond gesnoerd. Het tekent de deplorabele staat van het debat over corona. Nu zelfs het zakelijke netwerk LinkedIn ruim baan geeft aan extreme opinies, is het hek van de dam. De kudde dwaalgeesten gaat nu ook hier los op tegenstanders en vergiftigt een constructieve meningsvorming. Trek de beerput maar open, pomp alle denkbare shit op en spuit deze over de eens vruchtbare akkers van het debat. Het algoritme zorgt er vervolgens voor dat extremiteiten extra aandacht krijgen met als gevolg dat het redelijke midden verdwijnt in een moeras van verongelijktheid, misverstand en haat.

BEDREIGINGEN

Maar het blijkt nog erger te zijn dan ik dacht. Ik zoek contact met Erik-Jan Ginjaar en hij vertelt dat hij persoonlijk is bedreigd en dat hij aangifte heeft gedaan bij de politie. “Half september heb ik een post gedaan met het bericht dat het fijn was dat we weer open konden met inachtneming van de regels. Die post is gaan circuleren in een groep tegenstanders van het coronabeleid. De reacties die je dan krijgt gaan voor een simpele hotelier als ik wel heel ver. Mijn inbox ontplofte met ellende waarbij het verwijt dat ik een vuile NSB-er ben nog een van de liefste reacties was.”

De hotelier besloot op grond van de haatmail de luwte te zoeken. Omdat de afgelopen maanden verdere reacties uitbleven, maakte hij gisteren weer een video onder het mom van: ‘We laten ons niet bang maken.’ De haat die hij nu over zich heen krijgt, noopt hem zich definitief terug te trekken uit het publieke debat. “De bedreigingen raken ons nu thuis. Het merk Postillion wordt ook geschaad. We gaan ons vanaf nu concentreren op onze gasten, op onze gastvrijheid en het behoud van werkgelegenheid. Maar dat we intussen in dit land knettergek zijn geworden, is wel duidelijk.”

SOCIALE MEDIA

Nu zelfs herbergiers onder vuur komen te liggen – een oud en eerbiedwaardig beroep met een grote traditie van gastvrijheid verlenen aan ieder die dat wenst – wordt het hoog tijd dat sociale media regels gaan stellen aan deelname aan het publieke debat. Na Facebook is ook het veel zakelijker LinkedIn ten prooi aan toxische bijdragen die niet bedoeld zijn om het debat te voeden, maar om de persoon te beschadigen.

Deze ontwrichtende werking in de samenleving moet worden tegengegaan. Er is een oplossing: curatie van content vooraf in plaats van achteraf. Net als een uitgeverij vooraf toetst of bijdragen niet strijdig zijn met de wet, goede zeden en smaak, zo moeten sociale media ook hun artificiële intelligentie inzetten om vooraf content te toetsen of fatsoen en wettelijke eisen. Zo lang dat niet gebeurt, halen de haatzaaiers hun gelijk en bereiden ze de weg voor nog meer onbegrip in een samenleving die steeds meer het zicht kwijtraakt op het redelijk midden.