Vakorganisaties en verzamelde werkgevers hebben een nieuwe eenjarige CAO ondertekend voor de contractcatering. Herstellen uit de coronacrisis en helderheid voor cateringmedewerkers zijn de belangrijkste speerpunten. De nieuwe CAO gaat (met terugwerkende kracht) in per 1 april 2021. 

Vakorganisaties FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie tekenden samen met branchevereniging VOCC en de verzamelde werkgevers Sodexo, ISS, KCS en Compass Group het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe CAO. Met de nieuwe CAO willen de vakorganisaties en de werkgevers tot 1 april 2022 zichzelf de tijd gunnen om na de coronacrisis de contractcatering opnieuw uit te vinden, en tegelijkertijd duidelijkheid te bieden aan medewerkers en ondernemingsraden. 

De nieuwe CAO wordt overigens niet door alle werkgevers in de branche goed ontvangen. Een aantal contractcateraars heeft het onderhandelingsresultaat niet ondertekend.  

Bevroren lonen

In de nieuwe CAO is vastgelegd dat vanwege de grote impact van de coronacrisis in de branche de lonen van cateringmedewerkers in ieder geval tot 1 april 2022 niet omhoog gaan.

Wet Overgang van onderneming 

Bij de overname van het contract van de ene cateraar door de andere cateraar blijft in de nieuwe CAO het principe gelden 'mens volgt werk', net als in eerdere CAO's was vastgelegd. Het is een veelbesproken punt onder contractcateraars, die er niet altijd blij mee zijn dat ze bij het afsluiten van een nieuw contract het personeelsbestand van de desbetreffende locaties van een voorgaande cateraar moeten overnemen.

De bonden werken komende tijd mee aan pilots rond flexibiliteit en gaan het gesprek aan over vernieuwing van de CAO.