In het Ledenblad van Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) staat deze maand een interview met Food Inspirations hoofdredacteur Maaike de Reuver. Daarin geeft ze antwoord op de vraag hoe slagers kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem. Hieronder lees je een deel van het interview. 

Wat ziet Food Inspiration als de belangrijkste trend voor 2022?

“Onlangs publiceerden wij vanuit Food Inspiration het Trendreport 2022, een onderzoeksrapport waarin wij de trends en ontwikkelingen duiden voor de komende jaren. De belangrijkste trend die we daarin beschrijven is klimaatpositiviteit. Die term klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar het komt hier op neer: wij verwachten dat bedrijven in de toekomst kritisch(er) gaan kijken naar hun klimaatimpact. Bedrijven worden de aanjager in de verandering op weg naar een aarde die in balans is. Bedrijven die echt een verschil willen maken zullen streven naar regeneratie, naar een klimaatpositieve balans waarbij ze meer teruggeven aan de aarde dan dat ze van haar afnemen. De consument verwacht van bedrijven en producenten ook meer en meer een vorm van radicale transparantie. KNS zegt hierover: 'Voor slagers betekent dit dat zij consumenten transparantie moeten bieden over herkomst en diervriendelijk gehouden vlees, maar ook maatregelen moeten treffen voor een energiezuinige bedrijfsvoering.’ Je ziet dit op kleine schaal al gebeuren door slagers die samenwerken met herbebossingsprojecten, die werken met diverse kwaliteitslabels, en door ondernemers die kiezen voor een breder plantaardig aanbod.”

De cijfers

Het IPCC-rapport (Intergovernmental Panel on Climate Change - red.) van 2021 gaf onmiskenbaar aan dat de mens de veroorzaker is van de klimaatproblemen. En de voedingsindustrie speelt daar een grote rol in. Voedselproducenten zijn verantwoordelijk voor een kwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. 15% van die wereldwijde uitstoot is afkomstig van de vleesproductie en de veehouderij. Wanneer de inwoners van de 54 rijkste landen overgaan op een plantaardig dieet, wordt voor hun voedselproductie jaarlijks ruim 60% minder CO2 uitgestoten dan nu.

 

Het volledige interview met Maaike de Reuver in het Ledenblad van Koninklijke Nederlandse Slagers

Slagers verkopen vlees. Hoe kunnen zij klimaatpositiever worden?

“Dat is een goede vraag, en het antwoord is niet eenduidig. Op dit moment eet 4% van de Nederlandse consumenten volledig vegetarisch of veganistisch. Dat betekent dus dat 96% een of meerdere keren per week vlees eet. Je kunt je afvragen als slager: waarom zou je een plantbased aanbod aanbieden, terwijl je coreproduct, vleesnog altijd door 96% van de mensen wordt gegeten?”

“Het antwoord is: omdat er wel degelijk een verschuiving gaande is: er is een groeiend bewustzijn onder consumenten. Onderzoekers van de Boston Consultancy Group voorspellen dat we in 2025 een Peak Meat bereiken. Dat zal het jaar zijn dat wereldwijd het meeste vlees gegeten wordt, waarna de wereldwijde vleesconsumptie af zal nemen. Als slager kan je daar nu al op inspelen door bijvoorbeeld naast je reguliere aanbod ook vegetarische producten in je assortiment op te nemen. Mochten de onderzoekers uit Boston gelijk krijgen, dan ben jij in ieder geval op tijd voorbereid op die ommezwaai bij de consument.”

“Een tweede manier waarop slagers een bijdrage kunnen leveren aan de duurzaamheidsontwikkeling is een manier waar veel van hen – bewust of onbewust – al mee bezig zijn. Het unieke kenmerk van veel ambachtelijke slagers is dat ze werken met dieren die lokaal worden gehouden en geslacht. Geen kiloknallers, maar vlees van duurzame kwaliteit. Dat is een groot verschil ten opzichte van de massaproductie van vlees voor de supermarkten. In die zin zijn slagers dus al beter bezig; vergeleken met de massaproductie is hun CO2-footprint lager, hebben ze minder waste en kunnen ze bovendien beter inspelen op de persoonlijke wensen van hun klanten.”