Siebe van de Crommert is melkveehouder bij het bedrijf van zijn familie in Erp, een klein dorp in Brabant. Als jonge boer hoopt hij zijn familiebedrijf te helpen verduurzamen en klaar te stomen voor een toekomst met nog vele generaties boeren.

“Het geweldige aan boer zijn, vind ik dat ik op deze manier goed voor onze omgeving kan zorgen.”

Naast zorg voor de koeien en de productie van melk, houdt Siebe zich sinds 2018 bezig met het maken van kaas. "De kaas wordt gemaakt van onze eigen melk, en de verkoop zorgt ervoor dat we de verduurzaming in ons bedrijf ook terugzien in de opbrengsten. Bovendien kunnen we met de verkoop van onze kaas het bedrijfsverhaal beter vertellen." De komende jaren werkt Siebe samen met zijn ouders en compagnon aan de verdere verduurzaming van hun melkveehouderij. "Het doel is om een volledig regeneratief bedrijf te worden, waarin natuur en voedselproductie hand in hand gaan."

Deze video is tot stand gekomen in samenwerking met AgriFood Capital