Het European Institute of Innovation and Technoloy pompt 60 miljoen in een crisisfonds om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Het instituut, dat onderdeel is van de EU, richt zich op technologische innovatie op meerdere gebieden, waaronder food. Als onderdeel van de verenigde Europese respons op de COVID-19 pandemie maakten zij onlangs 60 miljoen euro vrij voor innovatieve projecten die de directe en minder directe gevolgen van de coronacrisis aanpakken. Food Inspiration selecteert een aantal highlights uit deze potentieel revolutionaire ontwikkelingen.


Foto: Rahi Rezvani


Boeren via satelliet

Het Zweedze Vultus krijgt een half miljoen euro voor de verdere ontwikkeling van hun precision variable-rate nitrogen prescriptions. Wat zij doen is de hoeveelheid stikstof in landbouwgrond analyseren door middel van een netwerk van satellieten. Boeren kunnen zich abonneren op de dienst van Vultus en krijgen dan informatie over stikstof, waterverbruik en de gezondheid van de gewassen. Het systeem rekent precies uit wat de oogst op een gegeven moment nodig heeft. Deze vorm van precisielandbouw is aanzienlijk duurzamer. De hoeveelheid stikstof die nodig is daalt met tot wel 40 procent voor hetzelfde resultaat. Gezien de huidige stikstofdiscussie in Nederland is deze ontwikkeling bijzonder interessant.

Zorgrobot

Het Nederlandse SARA krijgt 400.000 euro voor hun zorgrobot SARA. De naam staat voor Social & Autonomous Robotic Health Assistant en is gespecialiseerd in het verhogen van het welzijn van mensen in een zorgomgeving. Daarnaast kan de robot enkele basistaken uitvoeren waardoor de werkdruk van zorgverleners verlaagd wordt. SARA helpt bijvoorbeeld met gymnastiektherapie of cognitieve activiteiten, en heeft een uitgebreid entertainmentprogramma. De zorg kan elk extra paar handen goed gebruiken in deze tijd, en in een anderhalvemeter-samenleving helpt SARA ook om de vereenzaming van ouderen te verlichten door bijvoorbeeld een videoverbinding met de familie op afstand te realiseren. 

Sneltesten voor productiefaciliteiten

COVID-19 BEAMitup is een samenwerkingsverband dat onderzoek gaat doen naar het gebruik van razendsnelle coronatesten op oppervlakken waar eten bereid wordt. De hoop is een sneltest te ontwikkelen die binnen een uur kan aantonen of een oppervlak schoon is of niet. De test kan tevens door iedereen uit worden gevoerd zonder speciale training. Deze technologie is flexibel genoeg dat er ook na corona genoeg applicaties te bedenken zijn. Zo kan er niet alleen getest worden op corona maar ook op andere virale en bacteriële ziektebronnen. Een grote stap voor de voedselveiligheid. Het EIT gelooft in de potentie, en heeft voor dit initiatief 792.208 euro over.

Meer initiatieven vind je hier.