"We leven in het tijdperk van de nieuwe wonderen."

Woensdag 2 oktober 2019. Vandaag vindt de zevende editie van de Health & Care Day plaats. Vierhonderd beslissers uit de gezondheidszorg komen samen op de CHV Noordkade in Veghel voor een dag vol inspiratie met een centrale vraag: hoe bouwen we samen aan een gezonde toekomst? Het evenement wordt georganiseerd door Food Inspiration's partnerbedrijf Zorgnetwerk Nederland

Dagvoorzitter Susan Koenders opent met een aantal bekende doch confronterende cijfers. De zorg heeft een aantal serieuze hoofdpijndossiers die aandacht vereisen. De vergrijzing, gecombineerd met het hoge aantal (5,3 miljoen) chronisch zieken schetst geen positief beeld van de toekomst. Het nijpende personeelstekort en de immense werkdruk eisen ook het liefst vandaag nog een oplossing. En als we verder kijken zien we dat het steeds moeilijker wordt om de zorg menselijk te houden in een tijdperk waarin computers alles over lijken te nemen.
 

 

Over dat laatste dossier buigt ook futurist en humanist Gerd Leonhard zich als de eerste keynote speaker van de dag. Echter, voordat we beginnen met het zware werk is het tijd voor een hoopvolle toast onder leiding van burgemeester Kees van Rooij van gemeente Meierijstad. “U kunt vandaag wel het verschil maken,” geeft hij mee aan de zaal.
 

"Technology is cool, but humanity is cooler,” vervolgt Gerd Leonhard. De zorg gaat de kant van de muziek op. Vijftien jaar geleden kochten we allemaal CD’s met twaalf nummers voor twintig euro, maar nu hebben we voor de helft van het geld toegang tot miljoenen liedjes. Dat kwam door technologie, en het is ook de technologie die ervoor gaat zorgen dat de zorg goedkoper en sneller en makkelijker wordt. Maar als we willen dat de zorg beter wordt, dan moeten we onze best doen om de menselijke maat niet uit het oog te verliezen. “We have to live today, but imagine tomorrow,” gaat Gerd verder. Onze kinderen zullen leven in een wereld die voor ons onherkenbaar is. En juist daarom is het zo belangrijk om te midden van de storm aan kunstmatige intelligentie en 'smart everything' ons bezig te houden met de ethiek in onze digitale wereld.When everything is possible, what do we want to be? Dat kunnen machines niet voor ons beslissen, ze kunnen ons alleen maar helpen. “Awesome people on top of amazing technology,” is volgens hem de toekomst van de gezondheidszorg.

Na iedere keynote speaker volgt een kort muzikaal intermezzo. Singer/ songwriter Anouk Wolf heeft meegeluisterd naar het verhaal van Gerd en speelt op de piano voor hem het nummer Hope for the Future van Paul McCartney.
 


De tweede spreker van de dag is Robert Graham. Hij is één van de weinige mensen op aarde die zich zowel dokter als chef mag noemen, maar als het aan hem ligt zien we die combinatie in de toekomst steeds vaker. “Our food is killing us!” zegt Robert. Één op de vijf sterfgevallen over de hele wereld is gelinkt aan dieet. Obesitas is inmiddels dodelijker dan honger. Dat moet anders, en dat begint bij de dokters. Voorkomen is beter dan genezen is het meest cliché devies denkbaar en tegelijkertijd de volle waarheid. Robert schat dat het overgrote deel van alle aandoeningen voorkomen of aanzienlijk vermindert kan worden door gezond te leven. Wat is dan gezond leven? Daar houdt hij het FRESH principe aan. Food, Relaxation, Exercise, Sleep, en Happiness. Het is geen toeval dat hij bij food begint. If food is the problem. Food is the solution.” Als onderdeel van de oplossing leert Robert dokters om te koken en chefs hoe ze hun maaltijden kunnen maken voor mensen die bijvoorbeeld in het ziekenhuis liggen. We moeten de voedingsindustrie en de gezondheidszorg samenbrengen in een circulair en holistisch geheel. Daarmee sluit hij perfect aan bij het motto van de dag: Together for a healthy future.
 

Er is deze dag al veel besproken, maar het nieuws is nog niet aan bod gekomen. Tot nu dan, want het is tijd voor De Speld Live. Sterverslaggevers Rutger en Nathan nemen in vogelvlucht de meest relevante nieuwsfeitjes van vandaag door met de zaal. Zo wordt de decentralisatie van de zorg per 1 januari 2020 teruggedraaid en mogen zorgbestuurders voortaan geen Henk of Marianne meer heten. Het is maar dat u het even weet. In dezelfde vliegensvlugge satirische stijl wordt de wereldberoemde Gouden Tapir uitgereikt. De prijs voor: ‘we hoeven het bijna niet meer uit te leggen’. Winnaar is niemand minder dan Rick Reefman, één van de initiatiefnemers van de Health & Care Day. “Het voelt echt als het hoogst haalbare," zegt Rick.
 


De gasten gaan vol energie op weg naar de lunch, die verzorgd wordt door de partners van de Health & Care Day. Uiteraard ligt de focus hier naast smaak ook op gezondheid, want: voeding is medicijn. Nadat het lichaam weer vol is, is de geest weer klaar voor meer food for thought tijdens een diepduiksessie, een masterclass, of enkele keukentafelgesprekken. Presentaties zijn één ding, maar conversaties zijn hard nodig om duurzame verandering te bewerkstelligen.
 


 

Een korte break volgt waarna Michiel Bakker het podium op stapt. Michiel is de directeur van Google’s wereldwijde workplace services, en is daarmee verantwoordelijk voor het welzijn van 185.000 werknemers. Als onderdeel van ‘s werelds grootste datagedreven organisatie heeft hij een uniek perspectief op de toekomst van ons werk. Wat opvalt is dat ook hij pleit voor een multidisciplinaire benadering waarin voorkomen oneindig veel beter is dan genezen. “Health & performance is not the responsibility of any one team,” legt hij uit. Een punt dat wordt versterkt door de veranderende demografie binnen de organisatie. De nieuwe generaties hebben te kampen met andere uitdagingen dan hun voorgangers, en het oude systeem is niet klaar voor de toekomst. Bij Google geloven ze dat werknemers echt tot bloei komen als de mens centraal blijft staan. “It’s all about enabling and maintaining human connections.
 

Voor Michiel kiest singer/songwriter Anouk voor een eigen nummer. Save You gaat niet over het redden van de wereld, maar is een oproep om te waarderen wat je hebt en om te blijven vechten voor datgene dat je lief hebt.


De Healthcare Pioneers zijn next. Het is inmiddels traditie dat de hele zaal deze jonge vernieuwers onthaalt door te gaan staan en ze een daverend applaus te geven. Verdiend ook, want het is niet makkelijk om binnen één minuut jouw hoop voor de toekomst te pitchen. Melcher Frankema van Ivymedical heeft een revolutionair nieuw en draagbaar infuus ontwikkeld wat mensen eerder in beweging en op weg naar herstel helpt. “Onze missie is om mensen in beweging te krijgen. Om een brug te slaan tussen medische zorg en thuiszorg.” Pioneer Freek Teunen omarmt de virtual reality technologie door kinderen die niet in staat zijn om buiten te spelen toegang te geven tot een virtuele speelplaats. Ze beginnen in ziekenhuizen maar Freek zelf zegt: “Dit is voor elk kind dat niet buiten kan spelen."
 

De afsluitende spreker is Ruud Koornstra. Noem hem een ondernemend activist, een activistische ondernemer, of de energiecommissaris van Nederland. Op geheel eigen wijze houdt hij een vurig pleidooi voor de kracht van dromen. “We leven in het tijdperk van de nieuwe wonderen.” Wat vandaag onmogelijk is, is dat morgen misschien niet. Zolang we bereid zijn onze dappere dromen te blijven volgen. “Een paradijs op aarde voor tien miljard mensen in 2030,” is de droom van Ruud, en hij hoopt dat de zaal deze droom met hem deelt. Gewapend met een VN mandaat in de vorm van de Sustainable Development Goals en een flinke dosis humor breekt hij een lans voor vernieuwing. En die vernieuwing moet van buiten komen. Die vinden we niet in onze vastgeroeste, archaïsche systemen. “De wonderen kloppen op de deur. Zet de deur open!” smeekt Ruud. Dat hij het echt meent is duidelijk als hij de zaal zijn telefoonnummer geeft, en de belofte dat hij iedereen die zijn droom deelt komt helpen.


Blurred heet het nummer dat Anouk voor Ruud zingt. Het is een samenwerking van haarzelf en andere studenten aan de Hogeschool voor de Kunsten. Het gaat over de voetprint, de nalatenschap, van onze impact op de wereld. Een passende afsluiter, want we moeten allemaal nadenken over hoe we de wereld achterlaten. Over hoe we samen naar een gezonde toekomst toe willen. Als alles mogelijk is, wat willen we dan zijn?